is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit stuk is wellicht door den schulte gebruikt in verband met de vraag, of personen, die den bedoelden eed niet hadden afgelegd, als keurnooten mochten optreden.

23ü. Publicatie van het Departementaal bestuur van Overijsel d d. 9 Sept. 1802, houdende maatregelen tegen bedelaars en landloopers.

1 stuk (gedrukt).

331. Concept der informatiën, door den schulte genomen in zake T. T. Kollenberg, beschuldigd van afdreiging, gepleegd tegenover J. Fkuytiek, 1792.

1 stuk.

NB. Afkomstig uit verzameling N°. 7 (Mrs. J. W. en P. D. Kymmell, te Utrecht en te Leeuwarden).

232. Stukken betreffende de civiele rechtspraak. 2 November 1792 — 1794 November 14.

1 portefeuille.

NB. Deze stukken, afkomstig alsvoren, bestaan grootendeels uit acten van aan- en uitpanding en executie en insinuatiën van executie in belastingzaken.

233. Minuten van acten van vrijwillige rechtspraak verleden voor den schulte. 23 November 1809—1811 Februari 27.

1 portefeuille.

NB. Deze minuten zijn oudtijds verdeeld in 2 serieën, naargelang dat zij verleden zijn voor den schulte S. Winsingh of zijn opvolger J. W. Kymmell :

o. „Roden en ann. 1809 en 1810 litt. A", genummerd Nos. 1—35, d.d. 23 November 1809—1810 Juni 15;

b. „Roden c. ann. litt. B", genummerd Nos. 1—28, d.d. 31 Juli 1810—1811 Februari 27.

Enkele dezer minuten zijn geregistreerd (ten kantore van den ontvanger der registratie te Assen ?).

234. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedag teekend d.d. 27 Februari 1713 —1810 December 31 en geregistreerd door den schulte over 6 November 1736— 1811 Februari 16

2 deelen.

NB. Het lste deel (1736—1794,) draagt tot rugtitel „Het tweede „schuldprothoco! Rhoden"; er is dus een ouder deel verloren.

Het is blijkens een binnentitel, „angelegt op den 6 November „1736", doch bevat ook oudere acten.