is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. contracten van éénkindschap, verleden voor den schulte of goedgekeurd door den etstoel, en door den schulte gewaarmerkte afschriften daarvan, 3 October 1760 —1807 October 29;

NB. Deze contracten zijn alle geregistreerd behalve die d.d.

3 October 1760, 1 April 1791, 10 November 1798, 9 Mei 1801.

Bij enkele contracten ook het proces-verbaal van eedsaflegging

der voogden of de boedel-inventaris.

e. afschrift van een request, met bijlagen, waarbij een inwoner van het schuitambt aan den drost vraagt verleening van venia aetatis aan zijne kinderen en benoeming van 2 curatoren tijdens hunne minderjarigheid; goedkeurend geapostiOeerd door den drost, die tot curator o.a. den schulte benoemt, 1762 ;

f. proces-verbaal eener eedsaflegging door voogden, 1782.

321. Aanschrijvingen d el. 23 September en 12 December 1800 van het gerechtshof der Bataafsche republiek in het departement van den Ouden IJsel aan den schulte om, overeenkomstig 't besluit van Gecommitteerde Representanten van Drente d.d. 21 November 1796, opgave te doen der voogdijstellingen in 't afgeloopen jaar. Met minuten van de ingezonden opgaven over December 1796 — 1798 November, 1800—1802. 1798—1803.

1 omslag

322. Concepten, minuten en afschriften van acten van vrijwillige rechtspraak, door den schulte bewaard om te dienen tot modellen bij zijne administratie voor het schuitambt. 8 Maart 1765—(na 20 Februari 1811).

1 portefeuille.

323. Zegelformulieren d d. 1807, vernieuwd 1810.

1 omslag.

NB. Slechts zijn aanwezig één formulier van f 25.— en één van ƒ3.—.

324. Door den schulte gewaarmerkte afschriften van (niet geregistreerde) acten van vrijwillige rechtspraak, voor hem verleden. 15 Maart 1793, 15 Juni 1794

1 omslag.

NB. Waren deze stukken bestemd ter uitreiking aan belanghebbenden ?