is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regestenlijst.

1. 1482

Herman Pouwelss scliulte te Meppel oorkondt, dat Jacob ten Walle en Johan e. 1. voor buren overdroegen aan Derck JoHANsoen genaamd Weuer en Heyle e.1 eene rente van 5 heerenponden als eerste pacht uit hun huis c.a. aldaar, door hen verkregen van Jacob GisBERsoen en zijne dochter.

Gegeven int jaer ons Heren dusent veerhondert unde twe unde tachtentich up sunte ,).

Oorspr. (Inv. N°. 154). Met geschonden zegel in bruine was.

2. 1489, Augustus 6

Wolter van Cralen scliulte te Meppell oorkondt, dat Gosen Iacobs en Aleyt e. 1. voor buren overdroegen aan Derck Iohans en Heyle e.1. eene rente van 1 Arins g 1. uit 'thuis c.a. bewoond door Ghert Weuer, reeds belast (behalve met buur- en kerkepachten) met eene rente van 4 Arins g.1.

Int iaer ons Heren dusent vierhondert ende neghen en tachtentych des Donderdaghes voer sunte Lauerentius dach

Oorspr. (Inv. N®. 154). Het zegel is verloren.

» 1500, April 30

Wolter van Kralen schulte te Meppell oorkondt, dat Johan van Kralen en Grete e. 1. voor erf buren overdroegen aan Ghert Santynck en Arent e.1. of toonder 's briefs eene losrente van 1 gouden Rijnsgulden uit hun aandeel in den halven windmolen aldaar op Styne van KRALENscamp, reeds belast met eene rente van 4J heerenpond.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent vyfïhondert op Mey avent.

Oorspr. (Inv. N°. 154) Met geschonden zegel in bruine was.

') In 't stuk niet ingevuld.

(