is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind : Adriakn

getuigen : Adriaen Adamsen van Spijck, Dingenom Jans ende Maria van Spijck.

30 Oct. 1650 vader : Abraham Willemsen

moeder : Maertgen Janse kind : Elijsabet

getuigen: Elsien BuEckmans ende Trijntgen J ochems.

9 Nov. 1650 vader : buerchooren

kind : Abraham

ij Nov. 1650 vader : Willem van Dobbe

moeder :

kind : Pieter

getuigen: Gerrit Janse van Lier, Pieter Dobbe ende Geertruijt de Roij huijsvrouvv van Gerrit van I<ier.

20 Nov. 1650 vader : Pieter Roeleffs

moeder : Jannetgen Claes kind : Magdalef,na

getuigen : Pieter van Rossum, Bastiaen Roeleffs Jannetgen Sf.rvaes Aeltgen Ariens.

20 Nov. 1650 vader : Gerrit van der Put

moeder: Aeltgen Pieters Sepestein kind: Peterus

getuigen: Jan Pieters Sepestein, Trijntge Pieters Sepestein.

4 Dec. 1650 vader : Leendert van Sorgen

moeder : Maria Hoeckgeest kind : Catharina

getuigen : I.eendert van der Muelen Barbera Houckgeest huijsvrouw van IJsbrande van Groenësten Catharina van Sorgen.

4 Decemb. 1650 vader : van de heer Monba moeder : Cornelia de Groot kind: Jacomijna

getuigen : Mr. W11.lem de Groot Joff Reijgersberge.