Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Decemb. 1650 vader: Pieter Adamsen van Spijck moeder : NEELTjE Dammis kind : Dierck

getuigen: Barent Meijer, Aeltgf. Gijsbererse Anna Adams van Spijck.

18 December 1650 vader : Jan Tongeri.oo

moeder : Helena Cleijbergen kind : Apolinia

getuigen : Antony Tongeri.oo, I.eendert ci.AESEN cl.eijbkrge apolonia ToNGER-

loo Bettge Jans.

21 December 1650 vader: de Commijs Mouthaen

moeder :

kind : Alida

getuigen : Mons Maks de I„ockeren Cappithein I/Enoij , Maria Warrenaerts huijsvrouwe van CornelIvS van Bi,aden.

21 December 1650 vader : Jan Jonas

moeder:

kind : Wii.i.EM

getuigen : Leendert Clasen Cleijbf.rge Jacop Ceseli.e, Annetgen Leenders Cleijberge huijsvrouwe van Jan Houtuijn ende Elijsabf.t Gesei.i.e wedu. van Wielem Jansen Steuker.

7 Janneari 1651 vader: Jacop Geseli.e

moeder : Heindrickie Cleijberge kind : Willem

getuigen : Jan Houtuijn, Jan Cleijberge Bettge Jans huijsvrouw van Leendert Cleijberge ende Elijsabet Geselie wedu Willem Janse Steucker.

8 Janearij 1651 vader : Gerrit van Overmeer

moeder : Catharina Vitu zoon : Albertus

getuigen : Mr. Maerten Paets, Johan van Ruijven, Joff Catharina van Wouw

Sluiten