is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 Mrt 1662 vader : Hr. en Mr. Pieter Schaep advt voor

den Hove v. Hollant.

moeder : Juff. Eusabet van Strijkn.

kind : Maria.

getuigen: Mr. Ottirijn van Strijen, Jutfr. Maria van der Geer liuijsvrouw van de H. Adt Fiscael, Mr Willem van Strijen Jllft. isahella de wilde llllij s vrouw van de Hr Mr Abraham de Gogf.r. Dom. tot Uijtreeht.

12 Mrt 1662 vader : Erasmus Baerselman.

moeder : Marija van der Kaa.

kind : Leonora.

getuigen: Hitijbert van der Kaa, MarijaGael, Marija de Kaij.

3 Meij 1662 vader : Jan Aerient v. d. Broeck.

moeder: Wii.lemtie Pieters.

kind : Corneua.

getuigen : Corneus van Schagen ende Eujsabeth Sanders.

12 Julij 1662 vader : Michiei. van Eden.

moeder : Margareta Geesteranus.

kind : Stephanijntie.

getuigen : Pieter L,ltdolphUS van LiENDEN, JT'dith Geestf.rants wed. zal. Jacob de ROIJ.

7 August. 1662 vader : Hr Johan van Santen, Capiteijn maeijoor

van 't resiment van de Hr Colonel van der Does.

moeder : Mevrouw Geertruijt van Mvijssenburg.

kind : Sabina.

getuigen: Juffr. Rosa.

6 Sep. 1662 vader : Dirrick Janen Bosman timmerman,

moeder : Susametien Dirrix.

kind: Johannis.

getuigen : Adriaen Jansen Bosman, EEttntie J ansen Bosman en Adriantien van Rijn.