Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 Mrt 1662 vader : Hr. en Mr. Pieter Schaep advt voor

den Hove v. Hollant.

moeder : Juff. Eusabet van Strijkn.

kind : Maria.

getuigen: Mr. Ottirijn van Strijen, Jutfr. Maria van der Geer liuijsvrouw van de H. Adt Fiscael, Mr Willem van Strijen Jllft. isahella de wilde llllij s vrouw van de Hr Mr Abraham de Gogf.r. Dom. tot Uijtreeht.

12 Mrt 1662 vader : Erasmus Baerselman.

moeder : Marija van der Kaa.

kind : Leonora.

getuigen: Hitijbert van der Kaa, MarijaGael, Marija de Kaij.

3 Meij 1662 vader : Jan Aerient v. d. Broeck.

moeder: Wii.lemtie Pieters.

kind : Corneua.

getuigen : Corneus van Schagen ende Eujsabeth Sanders.

12 Julij 1662 vader : Michiei. van Eden.

moeder : Margareta Geesteranus.

kind : Stephanijntie.

getuigen : Pieter L,ltdolphUS van LiENDEN, JT'dith Geestf.rants wed. zal. Jacob de ROIJ.

7 August. 1662 vader : Hr Johan van Santen, Capiteijn maeijoor

van 't resiment van de Hr Colonel van der Does.

moeder : Mevrouw Geertruijt van Mvijssenburg.

kind : Sabina.

getuigen: Juffr. Rosa.

6 Sep. 1662 vader : Dirrick Janen Bosman timmerman,

moeder : Susametien Dirrix.

kind: Johannis.

getuigen : Adriaen Jansen Bosman, EEttntie J ansen Bosman en Adriantien van Rijn.

Sluiten