is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Jan. 1668 vader: Johannes van Aeli.KN.

moeder : Emmerensken Daket.

kind : Johannes.

getuigen : de moeder present sijnde en pieter Daket.

28 Jan. 1668 vader : heer Ritmeester ThEodorus Brasser.

moeder : Juff. Geertruidt Hooft.

kind : Agatha Maria.

getuigen : de ouders en Adriana Brassers. tot een vereeringe gecregen 40 ducatons, Craeyv. i).

5 Feb. 1668 vader : Jan Gerritsen.

moeder : Neeltie Jans.

kind : Govert.

getuigen : Huybert Arentsen en Anneke Wouters.

5 Feb. ibb8 vader : heer Fieter de Groot.

moeder : Agatha van Rijn.

kind : Johannis.

getuigen : heer adv. Mr Jan de Groot en Juff. Maria de Momber.

22 Febr. 1668 vader: Teunis Pietersen van der Bij.

moeder: Katrijna Claes van der Meer. kind : Johannes.

getuigen : Claes Jansen van der MEEr, Maria Claes van der Meer.

2 April 1668 vader : Confrere van Schagen.

moeder : Catharina Joosten Crabbe.

kind : Maria.

getuigen : Maria Claes van Bergom, Aernout Lomannus en Johannes Tongerloo. 10 Meij 1668 vader : Pieter Schodt.

moeder : Clara J ans.

kind : Susanna.

getuigen : Thomas Schodt, Margrieta Dit') Dit is: ds. B. craeyvanger.