is toegevoegd aan uw favorieten.

Register ofte namen der kinderen mits de ouders ende getuygen die in de Remonstransche kerke van 's Hage gedoopt sijn, 't sedert den 17en Augustij 1650

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vader heeft over dea doop gestaan met zijn vader L,ambert Ri ijgiiaver. Ds. Voegen, vader : Ri't Cornei.isse van < )s.

i(> Jnni 172.5. moeder: Marijtje Jassdr Stijarts.

kind : Jacob Rutse van Os.

getuigen : Cornelis Curnelisse ten Cali.iir en Marijtie Cornei.us van Os.

27 Junij 1723 vader: Jacobus Biddlo.

Ds. Klinkhamer, moeder : Beatrix van Kampen.

kind: Henrietta.

getuige: Maria van Kessei..

18 Aug. 172.5 vader : Paulus van dek Spek.

Ds. Voege. moeder : Petronella Fijno.

kind : Martinus Peter.

getuige : Petronella van Rijn.

21 Oct. 1723 vader : Nicolaas ossenberg.

Ds. Voege. moeder: Barbara Scheurleer.

kind : Nicolaas.

staande over den doop alleen de moeder voornoemt.

1724, 27 april vader : Luckas Hoogstraaten. Ds. Klinkhamer. moeder : Grietie van der Meer.

kind : Geertritij.

Peet : Anitie van Hoogstrate.

1724, 3 Julij vader: Leonardus Vishoek.

Ds. Klinkhamer. moeder : Joanna Andrada van der Wilde. kind : Ei.izabets Adriana.

Peter : Leonardus Vishoek.

Meter : Joanna Vishoek.

1724 20 Julij vader: Joannes Wijnkes.

Ds. Klinkhamer. moeder : Petronella Merciek.

kind : Katarina.

Peeter : Jacobus Mercier.

Peet: Margareta van Nimwegen.

23 Julij 1724 vader : Johannes Slusser.

Ds. Klinkhamer. moeder : Ijjshet Moesf.i.aar.

kind : Anna.