is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOELICHTING.

Na den dood van Eduard (24 Aug. 1371) en Reinoud (4 Dec. 1371) hertogen van Gelre, maakten hunne zusters Mechteld, gehuwd met Jan van Blois en Maria, gehuwd met Willem hertog van Gulik, aanspraak op het hertogdom.

29 November 1377 werd Willem, zoon van Maria, door den keizer van Duitschland met Gelre beleend. Hertog Willem huwde 18 September 1379 met Catharina, dochter van hertog Aelbrecht van Beijeren en bekwam 13 December '393 bij den dood van zijn vader insgelijks het hertogdom Gulik. Hij overleed kinderloos op 16 Februarij 1402 te Arnhem, oud 38 jaar, terwijl zijne echtgenoote reeds vóór hem op 10 November 1400 te Hattem gestorven was.

Door het kinderloos overlijden van hertog Willem werd hij opgevolgd door zijn broeder Reinoud, die tot zijn dood (25 junij 1423) over Gelre en Zutphen regeerde.