is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsen vier steden hir beneden gescreven, goide bescheidelike rekeninghe ende bewijsinghe gedain heeft van allen upborcn ende uytgeven onssen scholtitamptz tot Ruremunde vorscreven, van der tijt dat he onse scholte geweest is thent up hude desen dach datum des briefs, also dat wij hem dier rekeninghe bedanckcn ende bekennen dat wij dien sclven Johan ende sijnen erven van der vorgenoemde rekeninghe schuldich blijven sess ende vijftich goide alde guldenen schilde, gude van goide ende gerecht van gewicht, munte des keysers van Romen of des coninx van Vranckrich of ander payment dair voir gelych goidt yn onsen landen ghenghe ende gheve ende gelaven yn goiden trouwen voir ons, onse erven ende nacomelinge Johan vorscreven ende sijne erve van den vorscreven onsen scholtitampt nyet tontsetten, noch doin noch laten ontsetten. Wij en hedden hoen irst die vorscreven sess ende vijftich alde scilde of payment dair voir als vorscreven is alinclich ende al wail betailt, beheltnis Johan ende sijnen erven vorscreven horen principail brief dien sij hebben van ons up dat scholtitampt vorscreven, sonder alle argelist. In orkonde etc. Ghegeven etc. LXXXI1II des Vridages na Andree.

December. ...

Wij Willem van Gulich etc. doen kont etc. dat wij vergeven hebben ende quytgeschouden Willem Hacken alle brucken, die hij gedaen heeft in onsen lande thegen ons of thegen onse ondersaten ende kennen dit hij ons alle de voirschreven bruecken of hij ennich gedaen hedde wael gebetert heeft tot onsen wille tot desen daghe toe. In orkonde der waerheit soe hebben wij onse segel aen desen brieff doin hangen. Gegeven des Donredages na sinte Thomaesdach.