is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stat van Ruremunde ende hoere burgere los, qwijt ende schadeloes halden ende maken soilen van allen schaden die hoen van den vurscreven brieve ende gelaiften comen mach. Yoirt ist mit onsen vrihen willen ende consent, dat die vurscreven stat van Ruremunde die vurscreven lombarde Obertijn ende Anthonijs, hoere gesellen ende gesijnde die sij hebben of verkrigen moigen, in allen saken verantwerden soilen ende moigen bijnnen onser stat van Ruremunde ende dair buten tgegen ons ende alremallich gelijck hoeren yngescreven burgeren, sonder yet the misdoen tgegen ons, onse erven ende nacomelingen. Ende oft alsoe geviel, dat ons yet werrens were up die vurscreven lombarden, hoere gesellen of hoeren gesynde, die sij hebben of verkrigen moigen, soe gelaven wij in gueden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen dat wij sij nyet vorder besweren en soilen dan sij antespreken voir der dyngbanck te Ruremunde ende dair af te nemen recht ende bescheit, gelijck den burgeren tot Ruremunde, sonder argelist etc. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCC seven ende tachtentich.

Willem van Drueten, ridder, beleend viet den borch tot Le'iven viet toebehooren.

%

6 Juni 1388.

Fol. 25. Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelingen, dat wij bi raide ende goitduncken onser raide ende vriende ende einn» dyensts wille, dien die gemeyne burgere ende coiplude der stat van Embrich onsen voirvaderen voirtijds dickwijle gedain hebben ende ons noch doin moigen, denselven burgeren ende coipluden der stat van Embrich vurgenoemt gegont ende gegeven hebben, geven ende gonnen, avermids desen apenen brieve, te varen ende te comen mit hoeren guede ende comenschap,

5'