is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijck wij voir gelaift hebben of ennich van onsen burgere vurscreven nyet en hielde als sij baven yn desen brievc gelaift hebben, dat wij dan den doemprocst vurscreven ende Henrich van Est of eynen van hoen beiden die des brieve mechtich were, also vole bescheids sullen doin of doin dom dat hoen des wal genoegen sall, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven int jaire onss Heren dusent driehondert v.jve ende tachtentich etc.

rol. 26V. Beschikking van den hertog omtrent het leengoed, het huis tot Beesde.

x Augustus 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij Mannus den joeden, die tot Berck the wonen plach, sijne wijff ende sijne moeder ende hoere broedige gesijnde, voir onse joeden angenamen hebben avermids desen apenen brieve ende yn onse beschudde, beschirmmisse ende geleide. Also dat sij hebben ende gebruken soilen alles rechten ende allen vnjheit ende privilegien, die andere onse joeden yn onsen lande wonende hebben ende the gebruken plegen ende sullen, na inhalt alsulker brieve als wij den anderen onsen joeden dair up gegeven hebben. Ende hir omme so soilen ons die vurscreven onse joeden dienen ende up sente Mertens dach in den wijnter int jair onss Heren MCCCLXXXVI voir hoere gulde geven XV guede zwaere gulden etc. Ende also voirt alle jaire up sente Mertens dach vurscreven XV gulden, also lange als wij die andere onsen joeden ontfangen ende angenomen hebben, gelijck als die brieve die wij hem dair up gegeven hebben begripen ende ynhalden, sonder argelist. In orkonde etc. Ende hebben voirt gebeden die burgermeister, scepenen ende rayt onser stat van Nymegen dat sy die vurscreven joeden voir hoere burgere ontfangen ende halden willen ende laten sij alles rechten, vriheit,