is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gueden die sij gelden of vercoipen die den eygendoem hoers huys anrueren, noch hervort, noch gedranck, noch eynige buirde onser heerlicheit, soe woe men die noemt, dragen, liden noch betalen en soilen, sy en beginnen dan apenbare misdaet.

(Quod si forte). Ende of moicht lichte dat eynich van den vurscreven coipluden van hoeren gesellen ende gesijnde eynige misdaet beghingen, van dien van hoen die dier mysdaet onsculdich were wij niet eysschen noch doin eysschen Fol. 28v. en soilen, allene van dien die die mysdaet begangen hed.

Alsoe veer als die onsculdighe voir onsen scholteit ende scepenen aldair dien rechte gehoirsam wouden sijn nae dier manieren des rechten aldair thent hier thoe gehalden.

(Promittimus eis etiam). Wij gelaven hoen oick.. hoen the gheven hulpere ende rayd all hoire guet te behalden ende the bewaren... Verlenende dien selve coepluden, hoeren gesellen ende gesynde wert dat hoere eynich alsoe groit mysdaet, dat God verbiede, begienge, uitgesceiden allene moirt ende vrede, gebroeken wij nyet eysschen noch nemen en moegen van hoen voir boete dier mysdaet begangen baven XXV gulden van golde. Ende off die mysdaet mynren were, myn soilen wij nemen nae gerichte dier scepenen dier stad dair die selve mysdaet geschiet were. Ende van der mysdaet wij nyet eijsschen noch nemen en soilen avermids ons of ymant anders van onser wege van dien anderen, die dier mysdait weren onsculdich, noch van hoeren guede omme dier mysdaet will. Wij ons nyet onderwijnden en soilen noch sij besweren an lijve noch an guede dies gheens, die dier mysdait begangen hed, wij die sculd in manieren vurscreven eijschen soilen ende boeren. Noch wij en soilen enghene oirsake of occasyen sueken avermids dat wij die andere besweren moigen die dier mysdaet ontsculdich ende sonder schout weren... Nee etiam propter guerram... Noch oick omme eynich orloghe dat onder dien coepluden vurscreven