is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 4 iv- is onbeschreven.

lol. 42.

Wij Willem van Gulich etc. sullen den proest alsulk geit als wij hem schuldich sijn verwissen up stede ende stonden dat he des seker sy etc.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen apenbairlich dat onse neve her her llenrich van Steynbergen, proest tOudemunster tUtrecht, in den jare onss heren dusent driehondert vier ende tachtentich up sente Cunibertus dach, voer ons, onsen rade ende vrienden ende steden, voer raide ende vrienden onss lieven geminden here ende vaders des hertogen, onser liever geminder vrouwen ende moder der hertoginnen van Gulich ende van Gelre ons geude bescheideliche bewijsijnghe ende rekenunghe gedain heeft van allen alsulken upboren ende uytgheven ende van allen saken als die proest vorgenoemt van onser wegen heeft upgeboirt ende uytgegheven ende gedain van allen tijden die voer geleden syn, thent up den vorgenoemde sente Cunibertus dach, also dat ons des wal genoigt ende wij ons dier selver rekeninghe ende saken bedancken, ende schelden den proest ende alle dieghene die dat van sijnre wegen ende geheite gedain hebben dair af los ende qwijt voer ons onse erven ende nakomelinghe, sonder argelist, also dat wij dairoinme an den proest vorgenoemt of an dieghene die dat van sijnre wegen of geheite gedain hebben gheen anspreke hebben of belialden en sullen of en moigen, sonder argelist. Presentibus de consilio etc.

Wij Willem etc. doin kont etc. want wij heren Heinrich van Steynbergen, proest tOudemunster tUtrecht, onsen lieven neve, onse segele bevalen hadden, so bekennen wij apenbairlich mit desen brieve dat so wes onse neve die proest vorgenoemt mit onsen segelen besegeit heeft van allen tijden

ilrtü