is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronchorst of sijne erven en were ierst volschiet ende voldaen van alsulken gelde als hij liggende hed an den ampte vurscreven, na heltnisse sijnren brieve ende na witliker bewisinghe, behaldelich den burgeren van Nymegen alle hoirs rechten ende hoere gewoente, sonder argelist. In orkonde des hebben wij onsen stat segel ten saken an desen brief gehangen. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert een ende tseventich feria quarta post Martini hiemalis.

Wij Willem etc. dat Johan Vyghe, onse tolner tot Lobede ende tot Nymegen, ons vur onsen raide ende den scepenen van onsen vier steden van den thollen vurscreven van allen upboeren ende uitgheven dair thoebehoerende in der weken na Paschen neest geleden als van Lobede van den Sonnendage na sente Victoirs dach yn den jaere van LXXXV .. ende van Nymegen van des Sonnendages in der vasten als men syngt Reminiscere yn der jaere van LXXXV vurscreven, thent Paischdach neest geleden guede bescheidelike bewijsinge ende rekeninge gedain heeft, also dat ons des wale genoicht ende wij ons bedancken goider rekeninge. In wilker rekeninge Johannes vurscreven ons sculdich blijft LUI alde scilden XVI heren groten etc.

Dezelfde acte op pag. 72, gedateerd 25 Julij 1386.

8 Maart 1388.

Fol. 54. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij sculdich sijn onsen lieven neve heren Willem, here van Abcoude ende van Duersteden, van geleenden gelde tweelfdusent goide aude Vrancrixe of keysersch scilde etc. voir wilke XII" aude , scilde vurscreven onse lieve neve, die here van Abcoude vurscreven of sijne erven gebreke sijns, heffen ende ontfangen ende upboeren sullen uyt der helfte van onsen tholle upte Tragelyn geheiten tot Lobede, dats te verstain ende te weten, dat onse lieve neve, die here van Abcoude vurscreven of sijne erven gebreke sijns, heffen ende upboeren