is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so nemen wij den vurscreven abt ende sijne monike ende alle hoere baden ende gesijnde mit allen hoeren luden ende allen hoeren gude, dat hem ende hoeren gaitshuys toebehoert ende yn onsen landen gelegen sijn, in onse beschirmmsse ende sunderlingen tot Lienden, tot Hemert, toe Dryel, tot Reden ende tot Gamel of wair dat sij gelegen sijn bynnen onsen lande ende oic hoere lude die bijnnen onsen lande woeneftich sijn. Ende geloeven hem in goiden truwen van allen onrechte ende gewalde bynnen onsen lande te beschirmen ende te bewaeren als vurscreven is na alle onser macht. Voirt wert sake, dat yemant desen abt of sijne monike of hoere baden ende gesynde van eyniger werliker saken oft guede anspreke, des en sullen sij voir nymant te rechte stain dan voir ons of den wij dat sunderlinge bevelen dair af rechte ende bescheit doin hebben. Voirt so geloeven wij desen vurscreven abt ende sijnen convent in goiden truwen dese vurscreven gerechten, bijnnen onser tijt dat wij leven sullen, nymant voirt te geven noch te verlenen in geenre manieren, noch den gaitshuys van sente Pouwels tUtrecht vurscreven te ontverren, mer an ons selven te hauden ende te bliven also lange als wij leven. Alle dese vurscreven punte ende een ygelich sunderlingen hebben wij gelaeft ende geloeven in goiden truwen den vurscreven abt ende sijnen convent van sente Pouwels tUtrecht vast, stede ende onverbrekelic te hauden. In orkonde etc.

Derich van Wijsch beleend met de Bentincweerd, des goidens dages na sente Agneten dage (22 Jan.) 1388.

Fol. 56v. Henric van Est beleend tnet huis te Beesde, Novetnber 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij ais saicwoude ende mallich van ons voir alle van gerechten wangen schout ende van geleenden gelde sculdich sijn meister