is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij alle dese vurscreven erfnisse husinge ende guede een weer wesen soilen Sander vurscreven ende sijnen erven. In orkonde. Datum anno Domini MCCCLXXXVII0 in festo Sancti Lamberti.

Jan van Bryenen Henrics lijftocht zijne vrouw Swenen in zijn hofstad te Westramb, feria 3a post Pascha (4 April)

1385.

Fol. 58. Willem, heer van Duurstede en van Abcoude beleend met het huis te Duurstede, enz. feria 4a post Pasche (1 April) 1388.

24 November 1385.

Wij Willem etc. doin kont etc. als een principael saicwoudt dat wij sculdich sijn van gerechter schout heren Henric Rombliaem van Vossem, ridder, onsen lieven zwager ende vrouwen Agnesen van Oicgenbach, sijnen witliken wijve, onser lieven nichten ende hoeren erven, driedusent goide aude guldenen scilde etc. die wij hem gelaift hebben te betalen up drie termijne hir na bescreven, dats te weten, dusent aude scilde als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is nu sente Mertens misse neest comende ende dusent aude scilden als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is nu sente Mertens misse neestcomende vurscreven aver een jair dair na neest volgende. Ende dusent aude scilde als vurscreven sijn of payment dair voir als vurscreven is nu sente Mertens misse neest comende vurscreven aver twee jair. Ende omme merre vestenisse der betalinge vurscreven dis vurscreven gelds hebben wij hertoge vurscreven gelaift ende geloeven in goiden truwen. Ende wij Henrich, here van Ghemen, Wouter van Ysendaeren, Arnt van Hoemen, here tot Amersoyen, Willem van Drueten, Arnt van der Lawich ende Johan van Hoentzel geheiten