is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der tijt toe dat sij die vijftienhondert gulden vurscreven voll ende altemael geheffen ende geboirt hebben na bescheidenren bewisinge ende rekenynge, die he ons of onsen rentmeister doin sal. Ende wij, noch onse erfgenamen, noch nymant van onser wegen en soilen onsen sleeschat besweeren noch onderwijnden, dair af te boeren of gesynnen of doin gesynnen te boeren eynigerhande gelde meister Gadert vurscreven of sijne erven en hebben hoere irste vijftienhondert gulden vurscreven voll ende altemael geboirt, sonder argelist. Ende oick en soilen wij noch nymant van onser wegen eynigen muntmeister tArnhem of ergent in onsen lande setten, noch doin, noch laten setten dan meister Gadert vurscreven he en heb te vorens syn vurscreven geit na ynhalt synren voirbrieve die he dair af van ons heeft. Ende hebben gelaift ende geloeven in goiden truwen voir ons ende onse erven meister Gadert vurscreven of sijnen erven dese vurscreven punten vaste, stede ende onverbrekelich te hauden ende te doin hauden, sonder eynich wederseggen. In orkonde etc. ende hebben voirt gebeden onsen lieven raide heren Henrich, heren van Ghemen, heren Arndt van Hoemen, here van Amersoyen ende Arndt van den Gruithuyse, dat sij desen brieve mit ons mede besegelen mit hoeren segelen in merre getuich deser punten ende vurvverden vurscreven. Ende wij Henrich, here the Ghemen, Arnt van Hoemen, here the Amersoyen ende Arnt van den Gruithuyse vurscreven omme beden wille ende omme die mere vestenisse deser punten ende vurwerden vurscreven hebben wij onse segele mede an desen brieve gehangen bij segel onss liefs genedigen heren van Gelren vurscreven. Gegeven etc.

Johannes van den Brueke, geheiten Scriver beleend met de Oude Beemt, Lange Beemt en Meer akker, feria 6a post Letare (13 Maart) 1388.