is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%

als vurscreven is. Alle dese vurwarden ende punten vurscreven hebben wij hertoge vurscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen gelaift in goiden truwen heren Willem vurscreven ende sijnen erven vaste, stede ende onverbreclich te halden. Ende hebben dis the getughe onse segel van onser rechter wetenheit an desen brieff doin hanghen. Gegeven int jair onss heren dusent driehondert ende tnegentich in die Cosmi et Damiani martirum beatorum.

27 September 1390.

Fol. 78*. Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat her Willem van Drueten, ridder, onse amptman tusschen Mase ende Wale, mit ons bij rade ende goitdoncken onser raede ende vriende verliket ende verscheiden is van allen tichten, broecken ende anspraeken wilker kunne dat die sijn off hebben geweest bij onsen tijden off by onser seligher voirvaederen tijde endé oic woe die genoempt sijn ende als wij off onse erven ende nacomelingen hem thijen off anspreken moigen van allen voirgeledenen tijden thent up huede desen dach datum des brieffs ende bekennen dat he ons dair aff genoich gedain heft ende schelden hoen ende sijne erven voir ons, onse erven ende nacomelingen dair aff los, ledich en quijt, mede schelden wij quijt alle die ghene die heren Willem vurscreven dat vurscreven ampt hebben helpen bewaeren van allen broeken die sij weder ons gedain hebben als van des amptswegen uytgenamen heren Willems pendere. Alle argelist etc. Datum Cosme et Damiani martin beatorum.

27 September 1390.

Ich Willem van Drueten, ridder, alnptman tusschen Maze ende Wale, doe kont etc. ende bekenne dat ich bij rade ende goitduncken mynre vriende ende maghe byn vrientlich en gonstelich verscheiden ende verslichten mitten hogebaren