is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle der maten als vurscreven steit ende sijn segel bij dat onse an desen brief hangen. Ende ick Heinric van Steynbergen, praest tOudemunster tUtrecht, rentmeister des alingen lands van Gelre, bekenne dat alle dese punten, vurwarde ende gelaefte vurscreven bij mijnen weten ende gueden wille geschiet sijn ende hebbe dairomme gelaeft ende gelave in goiden truwen als eyn recht saecwalt vur mij ende mijne erven alle dese punten, vurwarde ende gelaefte gelijc die vurscreven stain mit mijnen lieven genedigen heren van Gelre vurscreven vast, stede ende onverbrecliken te halden ende te volbrengen ende dair weder nyet te doin, te vorol. 111v. deren noch te werven oevermids mij of anders ymant in gheenre wijs ende hebbe des te getuge mijn segel van geheiten mijns lieven heren van Gelre vurscreven an desen brief gehangen. Ende wij hertoge vurscreven hebben bevalen ende bevelen mit desen brieve onsen tolner tot Lobede, dïe nu is of namails wesen sall, dat sij Thys vurscreven of sijnen erven dese vurscreven summe guldene sonder vertoch ende wederrede uytreiken, leveren ende boeren laten uyt onsen vurscreven alingen halven toll tot Lobede in alle der maten ende manieren als vurscreven is ende willen oic dat sij hoere brieve dair op geven Thys vurgenoemt of sijnen erven dat sij des seker sijn ende hoen ende hoeren wachtpenning dair ynne halden als vurscreven is. Vort so hebben wij hertoge gebeden heren Heinrich, heren van Gemen, heren Wolter van Ysendaren, riddere, Deric, heren van Wissche ende Willem van Ysendaren, knapen, onse lieve raide, dat sij in mere vestenisse ende getuych alle desen punten ende gelaeften vurscreven hoere segele bij dat onse an desen brief hangen willen. Ende wij Heinrich, here van Gemen, Wolter van Ysendaren, riddere, Deric, here van Wissche ende Willem van Ysendern, knapen, bekennen dat wij omme beden wille ende van geheite onss lieven genedigen heren des hertogen van Gelre onse segele bij dat sijne an desen brief hebben