is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Valkenburgh, den Got genedich sij, beheltelich onsen lieven heren van Gelren vurscreven synre erftale ende leene. Ende wij Reynolt, here van Bom vurscreven, hebben gelaift ende gesekert, gelaven ende sekeren, in goiden truwen ende yn rechter eedstat onsen lieven heren van Gelre vurscreven alle punten ende vurwerden vurscreven ende illich sunderlinge so die gelijch vurscreven steet up ons yn desen brieve gescreven sijn vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin, sonder eynige argelist. Ende in orkonde des hebben wij onse segel bi onsen rechter wetentheit doin hangen an desen brief. Ende omme alle punten ende vurwerden vurscreven te vaster te halden hebben wij gebeden onsen lieven neve ende vriende Johan van Loen, soin tot Hoensbergh, knape, Rutzier van Bigitte, Daem van Bergen ende Gielis van den Wijher, riddere, bekennen dat wij omme beden willen onss lieven oemme ende heren des heren van Born vurscreven onse segele an desen brieff hebben doin hangen te getuge alre saken vurscreven. Gegeven int jair onss heren dusent driehondert ende tnegentich up sente Katherinen dach vurscreven virginis et martiris gloriose.

30 Maart 1391.

Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat bij rade ende goitduncken onser rade ende vriende tusschen den eerwerdigen in Gaide vader ende here onsen lieven neven heren Friderich errebisscop tot Colen ende ons vurwerden ende punten gemaict ende averdragen sijnt ende wij mit hem averdragen hebben, so hier na bescreven volgt. tol. 12 2v. In den iersten, dat wij ons der beden ende saken die nu ter tijt sijnt tusschen onsen lieven neven, den errebisschop van Colen vurscreven ende sijnen gestichte, an deen syde ende onsen neven den greven van der Marke ende den greven van Cleve ende sijnen kynderen, an die ander syde