is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sementliche of sunderlinge nyet onderweinden en sullen also dat wij of onse amptlude of yemant van onser wegen omme der vurscreven beden ende saken willen samentlich of sunderlinge onss lieven neven des errebisschop van Colne ende sijns gestichts vyant nyet werden en sullen, nu noch hier namails noch tegen hoin doin noch hoin eynigen schaden laten geschien uter onsen slaten of dair yn als van den vurscreven beden ende saken wegen, ain alle argelist. Oic bijnnen desen neesten jaire na datum des briefs en sullen wij off onse amptlude of ymant van onser wegens omme eyniger saken wille onss lieven neven des errebisschop van Colen of syns gestichts vurscreven of der sijnre vyande nyet werden noch tegen hoin doin noch hoen eynigen schade laten geschien uter onsen slaten of dair yn. Oic ist vurwerde, dat onse lieve neve die errebisschop van Colen vurscreven of sijne amptluden of ymant van sijnre wegen bynnen desen selven jair omme eyniger saken wille onse vyande nyet werden en sullen noch der onsen noch tegen ons doin noch ons eyniger schade laten geschien uter sijnen slaiten of dair yn. Mer wert sake, dat enich onser ondersaten eynichs der vurscreven heren ende partijen hulpere wurden die mochten hoere aventure stain van reysiger have uytgenomen roeff ende brant bynnen onsen landen ende palen. Ende of dat geschege van eyngen den heren ende partyen vurscreven of van eyngen hoeren hulperen ende wij of onse amptlude of ondersaten dat dan werden dat en solde an desen eendrechticheit vurscreven nyet hynderlich wesen. Voirt na desen jair vurscreven wert sake, dat eynich stoet of twijst gebreke van eyniger saken wegen onsen lieven neven den errebisschop vurscreven ende ons des sullen he ende wij bliven an beiden siden bi vieren der he twee van sijnen vrienden ende wij twee van onsen vrienden dair thoe kiesen wanneer sich dat geboirt ende wij des versoicht werden onsen lieven neven van Colen