is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsen lantrecht voir alle die ghenen die des ten rechten comen willen, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCC nonagesimo primo sabbato post Quasimodo.

Gielis van den Wyer beleend met 50 gulden uit den tol te Ravenstein,feria 6* post dominicam Quasimodo (15 April).

i39i-

Wij Willem etc. doin kont dat wij omme menigen truwen dienst dien Heinken die Groite, onse truwe knecht van onser cameren, onsen lieven oemen hertogen Reynolt ende hertoge Eedwert van Gelre, dien Got genedich sij, voir ende ons na gedain heft ende noch doin sal ende mach, den selven Heinken gegeven hebben ende gheven avermids desen apenen brieve sijne cost ende cledere also lange als he leven sall te hebben up onsen tholhuys tot Lobede, geheiten upten Tragelen, in alle der maten ende manieren als Derich van der Hautart ende Baldeken Mostert ende dieghene die voir hem dat hadden ende the hebben plagen also lange als sij leefden. Ende ontbieden dairomme u heren Jan Baliuwe, pastoir tot Aforden, etc. onsen thollner aldair ende voirt allen dien ghenen die onse ende onsen nacomelingen tholner aldair wesen soilen, dat gi Heinken vurscreven syne cost ende cledere vurscreven geeft alle jair in alle der maten ende manieren als vurscreven is, want wij dat gedain willen hebben, sonder argelist. In orkonde aller etc. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert een ende tnegentich.

Nota, Arnt Slangenails heeft ontfangen ene hove lants.

14 Julij 1390.

Fol. 124. Wij Willem van Gulich, bider gnaden gaids hertoge van Gelre etc. ende bekennen dat wij gestedicht ende confirmiert