is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johanne van den Waele beleend met de Rydacker tienden in het gericht Zulichem.

, i24v. Johan, heer van Kuyck, beleend met het huis te Beesde, Dominica post Petri et Pauli ap. (3 Julij) 1390.

26 Junij 1390.

Wij Willem van Gulich etc. bekennen avermids desen apenen brieve dat wij bij rade ende goitduncken onser raide ende vriende ende sunderlinge Gaderts van Stramprayde, onss lieven knapen ende rentmeisters in onsen Veluwen, uitgegheven ende verpacht hebben Derijc Doys van Avezaet onse weerden, die ene geheten des Grevenwert, dander der Calverwert ende soevendenhalven mergen lands gelegen upten Haghe by Wagcnynghen tweelf jair langk, die ingaen soilen in den jair als men schrijft twee endtnegentich neest komende, ilx jairs ons of onsen erven dair af the betalen hondert ende achtendtwijntich aude scilde. Die eene helft the betalen upten heiligen Derthiendage ende dander helft jairlix upten irsten dach van der Meyemaent. Ende gelaven voir ons, onse erven Derijck vurscreven ende onsen erven die vurscreven jaren an den pach vurscreven vast, stede ende onverbrekelich the halden als vurscreven is. In orkonde etc. Gegeven anno Domini MCCC ende XC Dominica post Nativitatis Johannis Baptiste.

Deze acte komt ook voor fol. "O.

24 Junij 1390.

Wij Willem van Gulich etc. bekennen etc. dat wij georloft gehengt ende gebeden hebben onsen stad van Ihiel ende onsen derpe van Zandwick the maken ende the steenstraten nu ther tijt enen dijck, die gelegen is tusschen onsen stad van Thiel ende onsen derpe van Zandwick vurscreven ende is geheiten die Dam, soe hoen dat nutte ende orberlixte