is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Mei 1391.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij omme menigen truwen dienst dien ons duck ende menichwerff gedain heft Lodewich van Nassouwe, onse piper ende dienre ende noch doin sall, hebben dienselven Lodewich gegeven mit desen brieve ende gheven alle jair up sente Mertens dach in den wijnter alsoe lange als he onse piper ende diener is, te heffen ende the boeren uyt onsen tholl tot Lobede viertich Gelren gulden of hoere werde in anderen payment. Ende wij ontbieden onsen tholner tot Lobede, die nu is of die hier na sijn sullen, dat sij alle jair up sente Mertens dach Lodewich vurscreven die vurscreven guldene betalen soe vurscreven is sunder eynich ander gebot of bevele van ons dair af te verwachten. Alle argelist etc. Datum MCCCXC primo Sabbato post Penthecostes.

Item desselven gelijx Rijquijn van Nassouwe jairlix XXX Gelren gulden.

Jan van der Capellen krijgt toestemming om de helft van het leengoed Helbergen in onderleen te geven aan Engclbert Huginch, in crastino Marei (26 April) 1391.

20 Mei 1391.

Fol. 129*. Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. dat ons Derich van Braekel genoich ende voldain heft van alsulken upboeren als hie van voirledenen tijden ons ontboirt heft van onsen thienden van Snaetsertswert ende oick mede van allen alsulken broiken als hie ons dair an gebroict had bis up huedon desen dach datum des briefs. Ende schelden voir ons, voir onse erven ende nacomelingen Derich vurscreven ende synen erven the ewigen dagen van den upboeren ende broicken vurscreven loss, ledich ende qwijt. Alle argelist