is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaeven ende sekeren, in goeden truwen alle vurwerden ende punten vurscreven so up onse beschreven staen vaste, stede ende overbrekelic te halden. Alle argelist uytgeseget.

ende K ^ hert0Se van Gel™

ende wij burgen vurscreven onse segelen an desen brief

MCCCXnrT"hCn<c gehangen' Ge^even int J'air onss Heren MLCLXCII des Saterdages na den heiligen Paeschdach.

Fol. I50v. is onbeschreven.

T- , 7 April 1392.

ol. 151. Wij Willem van Gulich etc. doen kont etc. dat onse heve rait her Gerit ^ Culenborch ende van der Leek ons u en des da.chs heeft geleent ende gelevert dusent goeden Kijnsche gulden, goet van goude ende recht van gewicht, we lic dusent gulden of goet ander gulden geit dair voer geyc goet na beloip der vverde indertijt der betalinge vurscreven wij vur ons ende vur onse erven ende nacomehngen gelaeft hebben ende gelaven in goeden trouwen heren Gherit, here van Culenborch vurgenoemt, of sijnen erven w.ttehc ende wail te betalen up sente Petersdach ad Cathedram nu naesttoekomende sonder langer vertoch. Ende om die meerre sekerheit hier af hebben wij onsen lieven r herCn Gherit' heren van Culenborch vurgenoemt, burgen gesat onse heve rade ende vriende heren Johan van Hoensler gehelen van den Velde, heren Robbert van Apeltern,

" .TT' man van Wye- onsen amptman tot Tiel ende in Nederbetuwe, Gadert van Stamprade, onsen oversten rentmeister, Arnt ten Boecop, onsen amptman in Veluwe ende Johan van der Capellen, verwaerre onser renten in onsen lande van Zutphen, die voer ons gelaeft ende gesekert hebben in goeden truwen heren Gerit, here van Culenborch voerscreven, m alsulken vurwerden wert sake dat wij hem of sinen erven die dusent gulden of die werde dair voer