is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaste planten voor den tuin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Geranium pratense, Qeraniaceeën, Ooievaarsbekken,

40 60 c.M. Men moet bij dezen naam niet denken aan de zooveel gekweekte potplanten, die leeken en kleine bloemisten nog steeds ten onrechte Geranium's noemen, hetgeen l'elargoniums zijn. De eigenlijke Geraniums, waarvan de pratense een der grootste vertegenwoordigers is, vormen vaste planten, die in Juni flink ontwikkelde bloemstruiken leveren, samengesteld uit kleine rosé bloempjes. Er bestaan witte en gevuldbl. variëteiten. Veel effect maakt 0. platypêtalum (grandiflorum), die groote violetblauwe bloemen geeft. Geraniums nemen eiken grond voor lief.

14. Gypsophila paniculata, Carvophyllaceei'n,{Muurachtigen), 60—90 c.M. Vaste plant, die in Juli Aug. zich overlaadt niet groote bijschermen van zeer kleine, witte bloempjes. Uiterst geschikt als snijbloem. De bloemtakken kunnen worden gedroogd en dan in winterbouquetten gebruikt. Vrijstaande planten gaan tegen 't bloeien op den grond liggen. Ze vormen dus geschikt gewas voor hellingen, we zagen ze wel met succes

12. Gaillardia grandiflora hvbrula.

in 't groot gekweekt langs hooge slootwallen. In rabatten moeten ze door stokken worden gesteund. Zeer fraai is de nieuwe gevuldbloemige variëteit 0. p. fl. pl. (fig. 13).

15. Hedysarum coronarium, PapiUonaceeën (Vlinderbloemigen), 50 80 c.M. Weinig verspreide, doch lieve plant met geveerde bladeren en purperroode, langgesteelde bloemtrossen. De variëteit H. c. flore albo brengt zuiver witte bloemen voort.

16. Helenium autumnale, Composieten, 60 c.M. 1.20 M. Lang- en mildbloeiende plant met gele bloemhoofdjes. Stelt weinig eischen. H. puinilum magnificum, is een dwergvorm met groote gele bloemen, H. grandicephalum striatum geeft bruingestreepte bloemen. Een goede lage soort, die gemakkelijk uit zaad verkregen wordt, is de H. Bigelowi.

17. Helianthus rigidus, Harpalium rigidum (Composieten), overblijvende Zonnebloem, 1 2 M. Zonnebloemen zijn altijd geliefd geweest; de kleinbloemige, overblijvende soorten zijn echter minder bekend, toch verdienen ze alle aanbeveling, meer speciaal voor rabatten en snijbloemen. De langgesteelde gele