is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij monde van Br. Orevers, «er niet op in te gaan», f)

Ook al als teeken van onderzoekingen in allerlei richtingen, is misschien teekenend het besluit, genomen 6 Augustus 1874: Het Bestuur aanvaardt het lidmaatschap der Maatschappij tot verpleging van Weezen in het huisgezin».

Eene zeer belangrijke, was de buitengewone vergadering van 23 Juni 1876, om niet meer of minder «te bespreken: de bouwplannen van een of meer weeshuizen.»

Een terrein was aangekocht te Hilversum, om een huis te bouwen een huis voor kinderen beneden 14 jaar.

Een terrein Binnen Amstel tusschen Nieuwe Amstelstraat en Nieuwe Prinsengracht, daar, waar tegenwoordig 't «Circus Carré> staat.

Op deze vergadering werd de wenschelijkheid uitgesproken: «om in Hilversum het paviljoen-systeem toe te passen.»

Het terrein aan den Binnen Amstel: voor een «meisjeshuis* en het bestaande in de Zwanenburgerstraat: te bestemmen voor de werkjongens.

In de buitengewone vergadering van 20 Sept. 1876 werd echter afgestemd: eene stichting in het Gooi en eveneens (hoe jammer, zeggen we thans uit den grond van ons hart!): het paviljoen-stelsel, waarvan Br. OREVERS een warm voorstander bleef.

Met opzet worden deze bijzonderheden vermeld, om te doen zien, hoe toen reeds, een dertigtal jaren

f) Zie aant. 9.