is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I. „Het land, dat Ik u wijzen zal."

I.

Wanneer Lukas zijn Evangelie gaat schrijven, vangt hij aan met te zeggen: „ Naardemaal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen, die onder ons volkomene zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van den beginne zeiven aansehouwers en dienaars des Woords geweest zijn, zoo heeft het ook mij goed gedocht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan U te schrijven, voortreffelijke Theophilus! opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen, waarvan Ciij onderwezen zijt" !).

En wanneer de eerste brief van Petrus geschreven is, dan staat in het begin daarvan 2) te lezen: „ Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de propheten, die gepropheteerd hebben van de genade, aan U geschied, onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren

1) Lukas 1 : 1—4.

2) 1 Petrus 1 : 10—12a.

1