is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pyrus-rollen naam en geschiedenis des overledenen toevoegt aan zijn mummie. Vervolgens wordt het lijk in een gemetseld bekken met natron gezouten en daarna in een steenen oven door verwarmde lucht gedroogd. Daarna deel voor deel omwonden en gebalsemd met de voor dat deel aangewezen strooken en specerijen. Zoo gaat de balseming voort. totdat eindelijk met de uiterste zorg alles verricht is, en duizende jaren even weinig op dit toebereide lichaam in zijn vele doodkisten zullen vermogen alsof het zoovele seconden waren geweest. De veertigdaagsche balseming is zoo ten einde. De zeventigdaagsche rouw gaat over in den dag der eerste begrafenis. En nu ontvangt Joseph verlof, om den gebalsemde te gaan bijzetten in het land der Cheta bij het verafgelegen KirjathArbang de stad der Chabiri der verbondenen, door de verbonden Amoriten en Znider-Hethiten gezamenlijk bewoond en naar hen Chebron (Hebron) genoemd.

Pharao Apepa kent en vertrouwt zijn Saph-n-ti-pa-anch ten volle. Stel voor hem en de zijnen gerust de fortenketen van de Sur open laat hem vrij met zijn Babylonisch Kanaanitische volgers uitgaan en ingaan, geef hem onbeschroomd een machtig Egyptisch leger mede. Hij zal er geen misbruik van maken; en geen staatsgreep of omwenteling beproeven. Wanneer in later eeuw een Pharao uit andere dynastie deze Hebreeën hiertoe instaat zal achten, zal het wegens, uit onwil gesproten, en dus tot een verhardingsoordeel leidende, onbekendheid hiermede zijn.

Zoo trekken dan de Hebreeën in Egypte de Oostergrenzen over ten droeven tocht. En het is een lange en zware weg. Een weg, waarbij de bezwaren eener woestijnreis dubbel moeten gevoeld zijn, nu uiteraard iedere schrede rijk is aan pijnlijke herinneringen van het voor zeventien jaren. Toen een gaan langs Bëeersjêbang en het latere El Arisj