is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liederlijk vers van de »Songs for the Frond", tot de Britsche soldaten gericht en bij duizendtallen onder hen verspreid, was reeds voldoen om zijn anders zoo blijde gemoedsstemming aan het wankelen e brenaen. Hoe is 't mogelijk? Gaat zoo iets van het beschaafde Engelanc ui .

Dood de Boeren overal!

Rijg ze aan de bnjonetten!

Spaar ze niet, in geen geval,

Wil niet op hun smeekbeê letten; Want zoo'n hondsvot is geen mensch. Gooi hun vleesch dus voor de honden, Voor der gieren vuile pens!

Geen pardon, geen medelij,

Buiten wet en recht staan zij.

Voor een Boer bestaat geen eer, Schiet ze, steek ze, sla ze neer!

Bah! Nogmaals bal,! Neen, 't is waarlijk geen wonder at de drukking*: solo Anglais' hoe langer hoe meer m zwang komt. .Allen haten me", zei Heintje, .maar ik maak het er ook

Gelokkig intusschen, dat Janni niet met een al te benauw,1 toekomst behoeft tegemoet te gaan. Immers:

Uit de dorpen, uit de steden,

Van de bergen, uit het veld,

Komt daar ijlings aangereden Menig onverschrokken lield.

Uit het zuiden, uit het noorden, Uit het oost en uit het west,

Van der Kaapstad lachende oorden Tot Rhodesia's wingewest.

Zie hen daar te zamen strooinen, De eene voor en de andere na, Mannen, forsch als eikenboomen, Zonen van Zuid- A frika!

't Zijn slechts Hoeren, geen soldaten, Afgericht op 't oorlogswerk,

Maar, die zich op God verlaten,

Zijn juist in hun zwakheid sterk!