is toegevoegd aan uw favorieten.

Kindersterfte, neo-malthusianisme, huwelijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ingespoten, alleen vrouwenmelk; koe-lactoserum echter niet alleen koe- doch ook geitenmelk, hetgeen wijst op nauwe verwantschap van de eiwitstoffen dezer twee melk-

oUVrlctl ).

In de melk zijn met zekerheid fermenten aangetoond 3)

Al deze fermenten worden door koken onwerkzaam, behalve het fibrine- en het salolsplitsend ferment.

t Wijkt, dat er in hoofdzaak twee groepen melksoorten bestaan : diastasenhoudende melk (vrouw en hond) en oxydasenhoudende melk (koe, geit) en daartusschen in staat de ezelinne melk, die dan ook van oudsher een der beste surrogaten was voor vrouwenmelk.

Het bleek, dat de aanwezigheid dier fermenten voor een groot deel afhangt van de wijze van voeding der zoogster.

«Het feit, dat een met het voedsel ingebracht ferment na korten tijd in de melk van het dier verschijnt en wel onontleed en niet aangetast in zijne vitaliteit, bewijst, dat het als zoodanig door de melkklier uit het bloed wordt uitgescheiden, welke klier dus hier de rol van excretie-orgaan speelt" ").

Niet alleen dit, de borstklier heeft ook een elektieve werkzaamheid.

*) T. a. p. blz. 4.

Jonkers'weerf611"6 ^ de meer uit™*e van

"• Het amy'°lytisch ferment, ook wel Jiastase of amylase genoemd

Dit IS een uit amylum suikervormend ferment. Het is constant en zeer werkzaam aanwezig in vrouwen- en hondenmelk, het ontbreekt constant m koe- en geitenmelk, in ezelinnemelk is 't meestal zwak werkzaam aanwezig

b. 1 roteolytische fermenten, tryfsine en pefsine, d. z. eiwit ontledende fermenten, welke constant in de melk van vrouw, ezelin, koe, geit, hond voorkomen'

c. Loaguleerende fermenten.

d. Lypoli/isrhe fermenten, lifasc komt voor in alle melksoorten. 't sterkst werkzaam in vrouwenmelk.

c. Salolsplitsend ferment.

OxydeerenJe fermenten, oxydasen komen in zeer werk,amen toestand voor in koe- en geitenmelk, terwijl ze in vrouwenmelk ontbreken.

Ook komt er nog een glycolytisch, een melkzuurvormend ferment voor

V l a. p. blz 8.