is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75 X 7°44°° = 22080000,

maar zoo :

75 X 32 = 2400 en 25 X 16 = 4°°» de waarde is dus 23 X 2400 X 4°° = 23 X 960000 = 22080000.

We kunnen dus deze opmerking maken : Zie of er factoren bij zijn, wier product een rond getal is, en vermenigvuldig dan die factoren met elkaar.

Ten slotte nog een opmerking: Van al wat we schreven over de gedurige producten heeft alleen de laatste § waarde voor het practische leven; al 't andere was theorie, noodig echter, omdat anders de practische toepassing van deze § niet te begrijpen was. Maar op examens vraagt men ook wel eens bewijzen van 't een of 't ander, b.v. waarom

6X3X3X2X9=3X^X^X9 of zoo iets, dikwijls heel eenvoudig, waarvan men de waarheid wel voelen kan, en welke men toch niet door een redeneering. waaraan geen enkel woord ontbreekt, kan bewijzen. Daarom gaven we van de gedurige producten iets meer dan deze paragraaf.

§ 30. V 'ermenigvuldigen uit het hoofd.

Evenals vele optellingen en aftrekkingen kunnen er ook vele vermenigvuldigingen uit het hoofd gemaakt worden. Maar niet alle, dat zij verre. Zeer hangt dit intusschen af van de meerdere of mindere vaardigheid in 't rekenen bij elk rekenaar afzonderlijk, van een goeden kijk hebben op de dingen — en dan, wat men »een vlug verstande noemt, dat kan ook al niet ontbeerd worden. We bedoelen dit: wie berekent, dat 12 X 20 = 240 en 12 X 3 = 36 is, en dan die getallen wil optellen, maar onder 't berekenen van dat laatste, van 12 X 3 dus, vergeet, dat hij eerst 240 had, die brengt het in 't rekenen uit het hoofd misschien niet tot professor.

»Een goede kijk* hebben op de dingen, dat is weer de hoofdzaak. Bij 't berekenen van 12 X 27\ cent kan men Se" bruik maken van de omstandigheid, dat 27^ ct. = 1 kwartje -)-