is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 cijfers achter de punt, de deeler 3, het quotiënt dus 5—3=2, en 't moet dus zoo zijn :

°-375 ) 0.01500 | 0.04.

§ 74. Decimale getallen en het metriek stelsel.

De opmerking werd reeds gemaakt, dat de kennis van de tiendeelige breuken vooral van belang is met betrekking tot het metriek stelsel. Welk gebruik er van de tiendeelige breuken gemaakt kan worden, zullen we in deze paragraaf door eenige voorbeelden toelichten.

a) Herleiding van lengtematen. We drukken de verhouding der lengtematen uit in geheele getallen, zooals dit in § 54 is geleerd:

1 M. = 1000 m.M.,

als een grootere maat wordt herleid tot kleinere lengte-een-heden, en door middel van decimale getallen in gevallen als deze:

1 m.M. = 0.001 M.,

waarin een kleine lengte-eenheid wordt herleid tot een grootere. We geven hiervan de volgende voorbeelden, en herleiden eerst 15 d.M. tot D.M.

Omdat i d.M. 0.01 I). M. is (want 1 D.M. = 100 d.M., zie § 54) is

15 d.M. = 0.15 D.M.

Hoeveel K.M. is 729 c.M. ? 1 c.M. = 0.00001 K.M. (want 1 K.M. = 100000 c.M., zie § 54), dus:

729 c.M. = 0.00729 K.M.

Op zulke vragen kan men ook op een andere wijze het antwoord krijgen, en wel zoo:

729 c.M. = 72.9 d.M.

(het decimaalteeken 1 plaats van rechts, want 729 c.M. = 729 tiende d.M. = 72.9 d.M.)

729 c.M. = 7.29 M.

= 0.729 D.M.

= 0.0729 H.M.

= 0.00729 K.M.,