is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het vereenvoudigen sluit zich aan hij het geleerde in diezelfde paragraaf: t berust op de andere eigenschap, dat men teller en noemer door hetzelfde getal mag deelen.

(jevraagd wordt, jj!, jjj te vereenvoudigen. Welnu 3 en 12 zijn beide deelbaar door 3, 10 en 16 door 2, 25 en 40 door 5 ; daarom is

3 = 1 jj) — 25 5

12 4' 16 8' 4 0 — 8'

Op dezelfde wijze, door teller en noemer door hetzelfde getal te deelen, kan men soms breuken, waarvan teller en noemer groote getallen zijn, op eenvoudige wijze voorstellen. Deelt men b.v. van 2433ö^ teller en noemer door 48, dan krijgt men 4:!s, en hiervan zijn teller en noemer door 3 deelbaar, zoodat men heeft:

4 32 — 3 — _a

•2304 48 — 16'

De meest verschillende breuken blijken dan soms dezelfdewaarde te hebben. Dit is het geval b.v. met ff, ff, tVo> i''< alle zijn gelijk aan 3.

Het vereenvoudigen heeft geen ander doel, dat wat direct in de bewerking ligt opgesloten; we stellen de waarde der breuk voor door cijfers, die zoo klein mogelijk zijn, 0111 daardoor van die waarde een zooveel mogelijk juiste voorstelling te verkrijgen.

§ N3. Het gelijknamig maken en het vereenvoudigen van breuken

is soms moeilijk.

\\ il men twee of meer breuken gelijknamig maken, dan is het soms een heel moeilijke zaak om den gemeenschappelijken noemer te bepalen. Zijn de noemers der breuken klein, dan ziet men vaak onmiddellijk welken gemeenschappelijken noemer de breuken hebben. We geven eerst eenige voorbeelden van kleine noemers.

a) en jj. We zien direct, dat de gemeenschappelijke noemer 6 wordt. Want 3e deelen zijn te herleiden tot 6e deelen.

"I' 10 en 40- gemeenschappelijke noemer wordt 40: de 5e en 10e deelen zijn te herleiden tot 40e deelen, omdat 5 en 10 deelbaar zijn op 40.