is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Societeit van Jezus. Na het herhalen zijner lagere studiën te Antwerpen, onderwees hij de schooljeugd in de colleges van Maastricht, Mechelen en Roermond, in welke laatste stad de opheffingsbreve der Societeit hem in 1773 aantrot en noodzaakte elders een heenkomen te zoeken. Hij was destijds nog geen priester, maar hield aan zijn onwrikbaar besluit vast om de roeping tot den geestelijken staat

Pater Adam Beckers.

1788—1806.

niet te laten varen. Hij begaf zich derhalve naar de universiteit te Leuven, waar hij zijne godgeleerde studiën begon

't kanton Maastricht (Daris Hist. de la principautè de Lièqe 1724—1852 IY pag. 143). Hy was geboren 9 Dec. 1741. trad in de Societeit 28 Sept. 1758, werd na de suppressie weer aangenomen in 't midden van 1815 en stierf 1 Jan. 1818 in het stamhuis der Hustincxen, dc gouden sleutel in de Wolfstraat. Onder een prachtigen grafzerk ligt hij begraven voor de communiebank der parochiekerk van Heer, bij Maastricht.