is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De zoogenaamde voedingsstoornissen van den zuigeling bieden ten opzichte van haar aetiologie en symptomatologie, doch vooral wegens de therapie, vele en velerlei bizonderheden aan tegenover de ziekten van het maag-darmkanaal op lateren leeftijd.

Vandaar dat deze groep van ziekten voor den zuigeling eene geheele afzonderlijke bespreking vereischt.

Zooals wij nog later zullen zien, worden echter niet alle maag-darmaandoeningen, die bij den zuigeling voorkomen tot de voedingsstoornissen gebracht. Noch de aangeboren misvormingen en verkregen nieuwvormingen, noch de specifieke processen (tuberculose en syphilis van het darmkanaal) noch de op entozoën berustende afwijkingen, evenmin als de invaginatie worden er toe gerekend.

Vandaar, dat de voedingsstoornissen niet als de stoornissen in de voedingsorganen mogen worden gedefinieerd.

Evenmin echter zijn zij te definieeren als de stoornissen, die gevolg zijn van afwijkingen in het voedsel of de voedingswijze. Zooals wij toch later zullen zien bij de bespreking der aetiologie zijn er momenten