is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een reageerbuis opgevangen kan bij rustig staan alsdan de massa eene homogene blijven of wel er scheidt zich van de sereuze vloeistof een vaste massa af, of wel de geheele massa bestaat uit een troebele en sereuze vloeistof.

4°. Reactie. Deze zoude bij de normale zuigelingen volgens Blauberg steeds zuur zijn, bij de borstkinderen tweemaal zoo sterk als bij de koemelkkinderen. Volgens Epstein zoude de reactie onder invloed van digestiestoornissen steeds minder zuur zijn dan normaal, zoodat bij kunstmatig gevoeden allicht eene alkalische reactie wordt bemerkt; bij natuurlijk gevoeden echter zoude zij steeds zuur blijven.

Mijne eigen ervaring, die is gebaseerd op reactiebepaling der door de rectum-canule ontlaste faeces, is eene andere. Ik vond deze bij groene diarrhee deiborstkinderen, evenzeer als bij karnemelkvoeding, sterker zuur dan normaal, hoogst zelden minder zuur. Bij koemelkkinderen was de reactie soms zuur, soms alkalisch. Bij de voeding met amylaceen of mengsels van koemelk en plantenafkooksels in den regel zuur. Het slijm zelf reageert gewoonlijk alkalisch.

In sommige gevallen vond ik de faeces vanamphoteere reactie (d. w. z. zij kleuren rood lakmoespapier blauw en tegelijkertijd blauw lakmoespapier rood) of wel neutraal.

5°. Microscopisch onderzoek is van wetenschappelijke waarde doch voor de praktijk gewoonlijk niet noodig. Men kan aantoonen:

a. Vormelementen. Het droge, onbedekte preparaat wordt met ether en alkohol herhaalde malen overgoten en een droppeltje azynzuur toegevoegd (Raudnitz). waardoor de storende invloed van vetdroppels, vetkristallen en zeepen wordt geëlimineerd. De roode bloedlichaampjes zyn alsdan alle nog aan de

3