is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Z. blz. 22), kan men, door den zuigeling van beide borsten slechts de eerste portie te laten drinken, bereiken, dat het opgenomen voedsel bij een zelfde volumen, veel meer verdund is, dan indien men één borst geheel laat leeg zuigen.

b. bij kunstmatige voeding kan men het quantum beperken door de volumina te verkleinen en de verdunning te vergrooten.

2°. de mechanische behandeling, waartoe worden gerekend:

a. Maaguitspoelinq (maagirrigatie). De zuigeling wordt op den schoot der helpster rustende, neergelegd op de linkerzijde, met het hoofd op hare linkerknie. Doordien de rechtervoet der helpster op een bankje rust, ligt de zuigeling met het voeteinde hooger dan met het hoofd. Nu wordt een Nelaton-catheter (N". 14 — 16), ingebracht, die met een weinig olie is ingevet en die door een elastieken slangetje is verbonden aan een glazen trechter. Zoodra de catheter in de maag komt (ongeveer 15 centimeter van de mondspleet afgerekend) braakt het kind een gedeelte van den maaginhoud door den catheter in den trechter, welke daartoe naar beneden wordt gehouden.

Deze maaginhoud wordt nu ter onderzoek opgevangen. Vervolgens wordt de lauw-warme irrigatie vloeistof geschonken in den trechter welke door opgaande of dalende beweging beurtelings de maag vult of ontledigt. Men ververscht de irrigatie vloeistof tot de afvloeiende massa nagenoeg helder is.

Als spoelvloeistof is aanbevolen benzoës natricus (1:100), acid. borieum (2-3:500), resorein resubliniat. (door Heubner aanbevolen bij den zwaren vorm van gastro-enteritis 0.1:500), enz. Vermits echter gewoonlijk een niet onbelangrijk deel van de irrigatie-