is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(alzoo nagenoeg in een cirkel met den navel als middelpunt) wordt met zachten druk gedurende ongeveer 10 minuten gemasseerd.

Ik laat gewoonlijk tweemaal daags masseeren.

Bij de dyspepsia intestinulis en den dundarmcatarrk leid ik, ter verwijdering van den in abnormale gisting verkeerenden darminhoud, de behandeling gaarne in met een laxans en kies ik dan ol. ricini of wel calomel (3 poeders; de eerste 2 poeders met Va uur pauze; zoo noodig de derde poeder Va uur na het gebruik van de 2'). Gewoonlijk ziet men dan de diarrhee gedurende de eerstvolgende dagen verminderen of verdwijnen.

Treedt de diarrhee allengs weer in dan geef ik bij zure reactie der faeces Karlsbad-Muhlbrunn (zie blz. 114) of andere alkaliën.

Bij de groene diarrhee met alkalische reactie wordt door de Franschen het acid. lacticum zeer aanbevolen. Ook ik zag van dit middel in een enkel geval succes.

Indien de diarrhee het karakter van dundarmcatarrh vertoont, dan zijn tannalbin, tann. chinic, bismuth, zoutzuur of nitras argenti al of niet met opium, Pulvis Doveri te beproeven.

Bij stinkende faeces geef ik gaarne antiseptica voor den darm: benzonaphtol, kleine doses calomel, doch vooral kreosootpreparaten onder welke het crcosotal de meeste aanbeveling verdient.

Eenige uren na het gebruik van dit middel kan men gewoonlijk reeds den reuk naar teer aan de faeces waarnemen.

Daar waar het beeld van den chronischen dikdarmcatarrh optreedt, leide men de behandeling in met ol. ricini (alle l/3 uur eierlepel tot werking volgt).

Gewoonlijk treedt dan eene verbetering op. Zoo

8*