is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„NIEUW TAALONDERWIJS".

i.

De heer Van den Bosch reist het land af met een rede over „Oud en Nieuw taalonderwijs" en de Faam verzelt zijn schreden, 't Is dan ook geen kleinigheid zoo opeens al het oude nieuw te maken. Want van nieuwe lappen op een oud kleed wil deze taalkundige Boanerges (of Alcibiades?) niet weten. Oud en nieuw taalonderwijs staan tegenover elkaar als polen. Hoort maar de tegenstelling aan het slot der rede!

Geheel in zijn rol van ij veraar wil de heer v. d. B. van geen debat over zijn beginsel weten. Wie kan een heilige zaak dienen, als hij nog discussie over zijn beginsel toelaat! Maar bovendien vind ik, dat deze apostel gelijk heeft: „pour se discuter ensemble, il faut être d'accord". En waarom zou-je 't dan gaan doen?

Intusschen als er zoo wat in je „binnenwereld" omgaat, dan hou-je 'et er niet in. En daarom kan ik niet laten „eris" l) hardop te zeggen, wat er wel in mij omging, toen

1) Dit beteekent hetzelfde wat de boekentaal inensclien met eens aanduiden. Maar ons ellendig bekrompen alpliabet belet me om bet te spellen, zooals ik wel wou. De i deugt niet, en als ik een e of een ei zet, deugt bet ook niet. O, die gebondenheid aan teekens, als men de klanken van zijn binnenwereld wil doen liooren!