is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maten van 12 (4 leden, «lk van 3) maatdeelen:

Vlug:

Langzaam:

Bij het maatdeel met het hoofdaccent, in alle maatsoorten het eerste, past de krachtigste beweging: de neerslag, waarom dan ook alle maatfiguren, zonder onderscheid, met den neerslag beginnen.

In de practijk worden de verschillende maatbewegingen door eiken dirigent natuurlijk losser, veerkrachtiger en sierlijker gemaakt dan ze hier staan aangegeven; de figuur blijft echter altijd te herkennen.

Voor het maatslaan door ieder uitvoerende voor zich /.elf, met de hand, zie men mijn zangboekje voor de scholen, bij den uitgever dezes verschenen, waarin dit onderwerp uitvoerig wordt behandeld.

VII. HET TEMPO. DE METRONÓME.

58. Onder „tempo" van een muziekstuk verstaat men de meerdere of mindere snelheid, waarmee het wordt uitgevoerd; of de snelheid, waarmee de maatdeelen elkander opvolgen.

De componist vermeldt het tempo, waarin hij zijn compositie wil uitgevoerd zien, aan het begin van 't muziekstuk, en gebruikt daartoe veelal vreemde (Italiaansche) woorden. Bij eenvoudige zangmuziek, kinder- en volksliederen b.v.b.. wordt echter doorgaans het tempo in de landstaal uitgedrukt.