is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons toonstelsel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een muziekstuk bestaat uit 180 maten, het maat

teeken is f, de tempo-aanwijzing 0 = 90.

Het bevat dus 180 X 3 = 540 maatdeelen van 1 kwartnoot elk; 90 kwartnoten — of elke combinatie van noten en rusten die daarmee overeenkomt — eischen 1 minuut; het geheele stuk duurt dus = ® minuten.

Of: Elke maat bevat de waarde van 3 kwartnoten; in één minuut gaan dus voorbij 9j° = 30 maten; voor 180 maten zijn dan 'g8,,1' = 6 minuten noodig.

63. 't Is duidelijk, dat men, om de tempo-aanwijzing in getal geheel tot haar recht te doen komen, in staat moet zijn, een minuut in een willekeurig aantal gelijke en hoorbare deelen te verdeelen. Dit op de gis te doen, is vrijwel onmogelijk.

De moeilijkheid wordt echter volkomen opgelost door de metronóme, een werktuigje, volgens sommigen van Franschen oorsprong, volgens anderen in 't begin der 19e eeuw zoo al niet uitgevonden, dan toch belangrijk verbeterd door Maelzel, een Weener werktuigkundige, naar wien het Maelzels Metronóme heet.

«4. De metronóme van iMaelzel is een werktuigje, dat besloten is in een houten kastje van ongeveer 20 c.M. hoogte, in den vorm van een afgeknotte vierzijdige piramide. Opent men dit kastje aan de voorzijde, dan ziet men een opstaanden slinger, die — evenals de slinger van een uurwerk — door een gespannen veer en een raderwerk in beweging kan worden gebracht en gehouden. Een plat gewichtje in den vorm van een trapezium, dat langs de geheele slingerstaaf kan op en neer geschoven worden, doet dienst als slingerschijf of lens. Door het gewichtje hooger of lager te schuiven,