is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der juist aangeknoopte intieme verstandhouding tusschen Frankrijk en Rusland, en ter eere daarvan noemde men de brug naar den overleden Russischen keizer Pont Alexandre III.

De eerste steen dezer brug werd met groote plechtigheid door den Czaar Nicolas II en de Czarina gelegd op 6 October 1896, tijdenshun Parijsch bezoek. Ter herinnering hiervan werd aan de nieuwe Avenue den naam Avenue Nicolas II gegeven. Met recht mag de brug eene monumentale brug genoemd worden, wellicht de eerste monumentale brug van zoo groote overspanning. Ofschoon men de bruggehoofden aan beide zijden in de rivier vooruit geschoven heeft, is de overspanning der brug, die uit één boog bestaat, toch nog 109 M. Deze bogen zijn dan ook niet van steen, alleen het staal heeft zulk een bouw mogelijk gemaakt. De brug rust op 15 stalen bogen, en zelfs deze heeft men decoratief weten te maken, zooals gemakkelijk gezien kan worden van af de bootjes. Let dan tevens op de kleur der brug — lichtgroen met goud — die ook verre van algemeen is. Het gebruik der verschillende tinten groen op de Parijsche tentoonstelling, is reeds op zich zelf eene nauwgezette vergelijking waard. Midden aan de bogen zijn bronzen schilden en aan de buitenzijden zijn beeldengroepen aangebracht, rivier afwaarts is dit Les Nymphes de la Néva, opwaarts zal het Les Nymphes de la Seine worden, maar deze groep is nog niet gereed.

Aan de vier hoeken der brug zijn pilonen aangebracht, aan den voet waarvan een steenen vrouwenbeeld, in zittende houding, en op den top waarvan eene bronzen vergulde groep. De beelden zijn van uit de Avenue Nicolas II gezien: Bij de voorste piloon rechts Frankrijk onder Karei de Groote, de bronzen groep stelt de Kunst voor, bij de voorste links, het hedendaagsche Frankrijk met de groep der Wetenschappen, bij de twee achterste pilonen rechts het Frankrijk