is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Paviljoen, dat het dichtst gelegen is bij de Avenue d'Antin, met een rijke geschiedkundige tentoonstelling.

De geschiedkundige af deeling der Stad Parijs, bevat tal van portretten, stukken uit het Revolutietijdperk, oude registers, relieken van verdwenen gevangenissen, lettres de cachet, terwijl daarnaast in een afzonderlijk zaaltje het stelsel van menschenmeting als herkenningsmiddel, de z. g. Bertillonage, duidelijk wordt uiteengezet. Op de verdieping gaat de historische afdeeling voort niet inzendingen, door vele hooggeplaatste personen verstrekt, w. o. de wieg van den koning van Rome, die de keizer van Oostenrijk leende. Ook hier vindt men belangrijke mededeelingen over de voornaamste bouwwerken der stad Parijs; van het grootste jongste gebouw, de nieuwe Sorbonne, is hier eene zeer verkleinde reproductie ingezonden.

Wij verlaten dit Paviljoen door dezelfde deur, waardoor wij zijn binnen gekomen, en gaan langs de Seinezijde. Laat ons een oogenblik blijven stilstaan, om te genieten van het schoone panorama, dat de overzijde der Seine ons aanbiedt. Het zijn de paleizen uit de Straat der Volken, welke wij in hunne bonte verscheidenheid voor ons zien.

De Eiffeltoren steekt boven alle uit, maar de vergulde koepels van het paleis van Italië helpen ons de verschillende paleizen, welke wij later afzonderlijk zullen behandelen, reeds nu te herkennen.

Ons van die aantrekkelijke beschouwing losrukkend, gaan wij de breede trap af, die leidt naar de lage Seinekade. Hier is de ingang van het Aquarium van Parijs, waarvan de bontgekleurde luchtkokers tusschen de beide broeikassen reeds onze aandacht trokken.

Het Aquarium van Parijs — Entree frs. 1 — is de verwezenlijking van een droom. Plotseling gevoelt men zich verplaatst op den bodem der zee. De stukken van een