is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche gids op de Parijsche tentoonstelling in 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Russische afdeeling, die twee zalen omvat, is de tweede zaal een bezoek overwaard. Zij geeft ons eene zeer aanschouwelijke voorstelling van de volkshuizen, waardoor in Rusland partikulieren en regeering strijden tegen drankmisbruik.

Naast de Russische afdeeling, bij den ingang naar de zijde der Place de 1'Alina, vindt men tegen den wand de geheele tentoonstelling van den Oranje- Vrijstaat, bestaande uit eenige afbeeldingen en wapenschilden. Het is onmogelijk voor een staat eene kleinere tentoonstelling in te zenden.

De Nederlandsche Afdeeling is aan den Seinekant. Door een gewelfd plafond heeft men van haar het meest coquette zaaltje der reeks gemaakt. Wij vinden hierin een aantal monografieën over bescherming van jeugdige arbeiders, loon, veiligheid in werkplaatsen, arbeiderswoningen, sociale wetgeving, gezondheidsleer, enz. Verder statistieken en documenten, eene belangrijke inzending van het Amsterdamsche Museum ter voorkoming van fabrieksongelukken, en een model der physiatrische inrichting te Scheveningen.

Van de groote middenhal leiden links en rechts breede trappen naar de eerste verdieping. Deze is voor de congressen bestemd. De geheele Seinezijde is ingericht als wachtzaal voor de congressisten, die hier een verrukkelijk uitzicht over de Seine hebben. Tal van tableaux versieren de wanden en geven interessante mededeelingen van volkshuishoudkundigen aard. De zijde naar de Straat van Parijs bevat de Groote Congreszaal, waarin plaats is voor 800 personen. Tevens vier kleinere congreszalen en geschikte commissiekamers.

Nog nimmer is zooveel werk gemaakt van de internationale congressen aan tentoonstellingen verbonden, als ditmaal. Hunne installatie is eenvoudig en praktisch, maar