is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk woonden ze te Wijk-bij-Duurstede, later te Wageningen. In het jaar '34, dus toen Everdine 15 jaar was, werd ze op de kostschool gedaan van juffrouw Scheffer te Hasselt, waar ze zekere diensten had te verrichten, waarvoor ze zelve gratis mocht inwonen en ook onderricht ontving. Drie jaar later, in '37 of in het begin van '38 nam de heer van der Hucht Everdine in zijn gezin op; de heer van der Hucht was haar achterneef en de toeziende voogd der weezen. Deze heer van der Hucht nam Tine en hare zusters mee naar Indië in de eerste helft van 45. Everdine was dus toen 26 jaar.

Dekker logeerde op Parakan Salak bij Willem van der Hucht, Jans broer. Hij was daar geïntroduceerd door zekeren van Heyst en het heimelijke doel van de invitatie als van den bezoeker schijnt geweest te zijn geëmployeerde te worden op dat landgoed. Na zijne terugkomst van Padang, in Augustus '44, bleef Dekker maar wachten en wachten; gedurig werd hem herplaatsing beloofd, maar er kwam niet van. Dit zal zeker oorzaak geweest zijn van zijne neiging, den gouvernementsdienst te verlaten. Van der Hucht had toen plan zijne