is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duidelijk is er een overgang van de eene levensphase in de andere merkbaar. De Dekker, die met verlof in Europa komt in '52, is niet dezelfde als die in '55 te Batavia terugkomt.

Ik gevoel, dat ik me precieser moet uitdrukken , al wil ik alleen stilstaan bij forsche overgangen in zijne zielsontwikkeling. In Europa van '52—'55 heeft Dekker zich opeens de meerdere gevoeld van nagenoeg allen, met wie hij in aanraking kwam. En dit ligt voor de hand. —

Had hij meer geleerd dan menschen van zijn stand in Holland? Neen , minder. — Maar hij had meer gedacht, hij was oorspronkelijk. Hij vond in Holland een heel gemoedelijk publiekje, brave menschen wel, maar van de besten zelfs onder hen bleef, naar Huet's beeldspraak, de phantasie besloten binnen den engen kring van een Hollandsch bedehuis en reikte de vlucht niet hooger dan de nok van een protestantsch kerkje. Nog Potgieter had gesproken van den

„copiëerlust des dagelijkschen levens" en

wie er toch nog uitblonken , in ruimer phantasie leefden en hooger vlucht namen, konden door Dekker niet worden gewaardeerd. Allen leefden