is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het nageslacht bewaard blijven. Daarnaast zou ik dan graag dit bewaard zien. —

Nonnie is in '78 een dag of tien in YViesbaden geweest maar zij en haar vader begrepen elkaar niet meer. Na '78 is ze niet meer in Holland terug geweest. — Ze woont in Napels en heeft volstrekt geen verlangen naar Holland:

het land der smart voor haar.

Dekker heeft niet gestaan aan het sterfbed

van zijne vrouw — zijne vrouw niet meer

en de kinderen dier vrouw, zijne kinderen niet meer, hebben niet gestaan aan Dekker's sterfbed. Ze hoorden zijn dood in Italië. —

Door één zijner jongere vrienden — alle vrienden der laatste jaren waren jongeren: „helaas, de wasindrukken van ons hart zijn zoo spoedig gladgestreken om plaats te maken voor later schrift", — Saïdjah wist het al — door één dier vrienden dan is Dekkers sterven aldus beschreven: „-Nog in December, toen ik hem bezocht, had hij dagen, dat hij opgewekt en krachtig was als vroeger. Doch na den 2*» Januari, toen ik hem voor het laatst zag, moet zijn asthma en ook zijne verkoudheid, die hem hevig hoesten deed, hem sterker dan ooit ge-