is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grens van 't mogelijke: vrijheid. Zij staan 'n wreede ongelijkheid voor, door de meest ongeevenredigde verhoudingen, behoeften en aanspraken naar één stupiden maatstaf te bepalen, ik dring op gelijkheid aan door, in overeenstemming met de wenken der onfeilbare Magistra Natuur, ieder te geven — d.i.: toelate dat ieder zich op billijke wijze verschafte — wat hem past en toekomt. Zij willen 't Jicht der beschaving verzwakken, ja: doven, door het bevorderen van niet teruggekaatste uitstraling, ik wensch dat licht te behouden en versterkt te zien door concentratie. Zij willen alle kans op winst in de levensloterij vernietigen door 't ongerijmd afschaffen van de Nieten, ik wil de schelmen straffen, die sedert zeer lang, ja, voortdurend, de prijzen stelen, dit — behoudens gedeel-| telijke verandering van personeel — zullen blijver/ doen, als de socialisten aan 't roer komej^ Speciaal-bepaalde aanwijzingen sla ik over. En ook publiceer ik die niet. Ik bedank er voor wegwijzer te spelen voor lui, die niet loopen willen, en die later zouden zeggen dat mijn aanwijzingen niet deugen, omdat zij niet verkozen zich in te spannen tot het volgen van den aangewezen